Disclaimer

Denne elektroniske meldingen og dens vedlegg er konfidensielle og deres innhold er beskyttet ved lov. Hvis denne e-posten ikke er ment for deg, er enhver publikasjon, reproduksjon, kopiering, distribusjon eller annen spredning eller bruke strengt forbudt. Hvis denne meldingen ble sendt i feil, vennligst gi beskjed til avsender umiddelbart, og ødelegge e-post. En ufeilbarlig og korrekt e-post overføring kan ikke garanteres. Opplysningene overføres kan fanges opp, endret eller ødelagt. De kan være tapt, ankommer sent eller ufullstendig eller inneholder virus. Senderen kan umulig holdes ansvarlig for feil eller utelatelser i innholdet i meldingen som følge av elektronisk overføring. Dersom bekreftelse er nødvendig vennligst be om en utskrift.